DUYURULAR

?L BAZINDA BAY?L?KLER VER?LECEKT?R.

BA?VURU ??N B?ZE ULA?IN.

Hemen Bize Ula??n

0(212) 674 70 61 - 62

Zirai Dona Son

Minisera Mucizesi !

-10 derecede bile donmaz !

Yine Bir ?lk

Minisera birDeva Plastik rndr.

Minisera Nedir ?

Trkiye'den Dnyada Bir ?lk "Minisera"

Mini Sera Nedir

Minisera bitkiye zel olarak uygulanan ok zel bir ?effaf pvc malzemeden retilmi? serad?r.
-10 derece donda koruma sa?lar
Mantar hastal??? olu?maz; nk bitkiye do?rudan su temas etmez

2 boyda retilmektedir. Her iki modelde dona kar?? korumal?d?r.

Kk Olan Modelin Taban ap?: 18 cm ve boyu 25cm yksekli?indedir.

Daha byk olan modelin Taban ap? 50 cm ve boyu ise 55cm yksekli?indedir.

?stek zerine farkl? ebatlarda retimyap?labilir. Farkl? ebatlardaki retim zel retim olarak de?erlendirilir ve ?artlar?n?n nceden gr?lmesi gerekmektedir.

rnmz patentlidir. Hem Tasar?m hem de Faydal? Model Patentleri vard?r.

Ultraviyoleli PVC malzemeden retilmektedir.

5 Y?l dayan?kl?d?r. Tekrar tekrar kullan?labilir.